Termeni şi condiţii magazin online

Introducere

Prin utilizarea acestui site, sunteți supus următoarelor condiții de utilizare.

Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și SC 2NET SERV SRL sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați - chiar parţial - condițiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiți acest site.

Proprietatea conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, numit "Conţinut", incluzând fără limitare toate textele şi imaginile, sunt proprietatea (și sub dreptul de autor, copyright) al SC 2NET SERV SRL, cu excepția cazului în care este lucrare licenţiată. Orice conținut care constă într-o marcă, imagine sau logo, reprezintă marcă înregistrată a SC 2NET SERV SRL sau a altora.

Utilizarea site-ului

Nu aveți permisiunea să modificați, să copiaţi, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți conținutul fără acordul în scris al SC 2NET SERV SRL!

Este interzis să folosiți site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. SC 2NET SERV SRL va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă societății SC 2NET SERV SRL să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel prin intermediul site-ului.

Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a Dumneavoastră pe care o transmiteți pe site prin poștă electronică, prin înscriere sau prin altă modalitate, vor fi păstrate în siguranţă, nu vor fi făcute public sau nu vor fi predate unei părţi terţe în nici un fel de scop, incluzând scopul comercializării lor.

Lipsa garanțiilor

Întregul conţinut al acestui site vă este oferit "ca atare" fără a se oferi nici o garanţie de nici un fel, fie această expresă sau implicită.

Exonerarea de răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. SC 2NET SERV SRL şi societăţile sale afiliate, funcţionarii, directorii, agenţii sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din, sau în legătură cu utilizarea acestui site, sau a Conţinutului său. SC 2NET SERV SRL nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu va fi răspunzătoare pentru nici o daună sau viruşi care ar putea să vă infecteze/altera computerul sau datele personale ale Dvs., în urma accesării sau utilizării acestui site.

Revizuiri ale acestor condiții de utilizare

SC 2NET SERV SRL poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste condiţii de utilizare prin actualizarea sau modificarea acestora.

Legislaţie aplicabilă şi jurisdicţie

Aceste condiţii de utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile condiţiilor de utilizare şi/sau continutul site-ului, sau în cazul disputelor în care aceste condiţii de utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.